Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

Przetarg

Zakup samochodu BUS 9-osobowego
przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnychEwentualne pytania można kierować na adres:
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
ul. ks. Mieczysława Lisińskiego 7
37-500 Jarosław

tel: 0-16 621 34 75
e-mail: sow2@jaroslaw.pl
© 2006-2020 Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP